Kaasavond op 27 en 28 november
Vergeet u niet in te schrijven voor onze sedert jaar en dag gesmaakte en gewaardeerde kaasavond. Deze gaat door op vrijdag 27 en zaterdag 28 november. U kunt zich inschrijven tot en met dinsdag 24 november. Dit kan nog altijd via het inschrijvingsstrookje meegegeven op school of door een mail te sturen naar directie@delieve.be. Wij zullen u met open armen verwelkomen. Dank bij voorbaat.
20/11/2015


Breien in De Lieve
Op dinsdag 10 november is er een eerste breiles geweest voor de kinderen van de Patronagiestraat. Er waren niet minder dan 22 kinderen aanwezig waarvan 21 meisjes en 1 jongen. Onder begeleiding van 4 breimama's en 2 breioma's hebben de kinderen hun eerste stappen gezet van het breien. De bedoeling is stukken te breien waarmee de bomen op de speelplaats van de Patronagiestraat kunnen aangekleed worden. Dit bij wijze van afscheid van de speelplaats binnen ongeveer een jaar. De volgende breistonde is op maandag 16 november opnieuw van 12.15u tot 13.00u. Deze acitiviteit kadert in de doelstelling om de kinderen zo een zinvol mogelijke invulling te bieden voor de lange middagpauzes.
20/11/2015


Installatie kindergemeenteraad
Op vrijdag 6 november is in de raadzaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeentekinderraad geïnstalleerd. Alle kinderen hebben in het bijzijn van ouders, familieleden, sympathisanten en schepen van jeugd Kim Martens de eed afgelegd. De Lieve is met niet minder dan 9 kinderen vertegenwoordigd in de gemeentekinderraad. Nog even hun namen op een rij.  
Ny-Aina De Vrieze (5A) – Margaux Wille (5A) – Stijn Vereecke (5A) – Lien De Craene (5B) - Moïscha Appadu (6B) – Marie Brack (6A) – Senne Braet (6A) – Laurence De Poorter (6B) – Irene Van De Velde (6A).
20/11/2015


Eerste steenlegging
Op woensdag 4 november is er een symbolische eerste steenlegging geweest van de nieuwbouw. Vier mensen hebben hun handdruk gemaakt in een betonplaat die achteraf zal vereeuwigd worden in het schoolgebouw. De personen op de foto van links naar rechts zijn: Zr. Gerd als vertegenwoordiger van de zustergemeenschap die de grond waarop wordt gebouwd in erfpacht heeft geschonken aan de school, meester Guy, de initiatiefnemer en gangmaker van het project 1 uit 1000, Marc Lootens, voorzitter van het projectteam van de nieuwbouw en tevens huidig voorzitter van het schoolbestuur en Ilse De Schepper van Scholen voor Morgen, de bouwheer van dit project. Zoals reeds gemeld kunt u de werkzaamheden volgen op de volgende link: http://constructionsitemanager.eu/dashboard/public/images/416waarschoot/140/
20/11/2015


Het gaat vooruit
De bouwwerken gaan zienderogen vooruit. Op de foto ziet u de eerste afmetingenvan de toekomstige sportzaal.  De staketsels die er nu staan zijn bedoeld om de betonzuilen te gieten. Wie de zaken live wil volgen, mag zeker eens kijkje komen nemen in de Verbindingsweg. Het is natuurlijk niet toegestaan de bouwwerf te betreden, maar door de werfhekkens kunt u de vorderingen van de werkzaamheden zeker volgen. Zoals reeds gemeld in een vorig bericht kunt u ook alles on line volgen via de volgende link: http://constructionsitemanager.eu/dashboard/public/images/416waarschoot/140/
27/10/2015


De eerste steen
Vandaag zijn letterlijk de eerste stenen gelegd van de nieuwe school. Op de foto ziet u de beginselen van de lift die rechts in de inkomhal zal te vinden zijn. De firma Denys werkt aan een hoog tempo verder. Indien alles goed gaat, zouden we op 7 november 2016 in de nieuwe gebouwen moeten zitten. Indien u de vorderingen van de bouwwerken live wilt volgen kunt u klikken op de volgende link  http://constructionsitemanager.eu/dashboard/public/images/416waarschoot/140/. Veel kijkgenot.
19/10/2015


De Lieve is een hartveilige school
Op vrijdag 16 oktober hebben wij uit de handen van de voorzitster van het Rode Kruis Vlaanderen het logo ontvangen van een hartveilige school. De aanleiding daarvoor is dat wij tijdens onze laatste conferentie op 7 oktober met 31 personeelsleden een scholing van het Rode Kruis hebben gevolgd over reanimatietechnieken en gebruik van het AED-toestel (defibrillator). Het logo wordt aan een organisatie toegekend als er in de nabijheid ook een dergelijk toestel aanwezig is. Binnenkort zal er in de buurt van Domino en de academie een tweede toestel worden geïnstalleerd. Het eerste hangt aan de sporthal. Wij zullen met enige trots het logo aan de buitenmuur van onze vestiging in de Verbindingsweg bevestigen.
18/10/2015


Kinderraadverkiezingen in de Patronagiestraat
Op 9 oktober zijn de kinderraadverkiezingen voor de 16de keer doorgegaan. Vier kinderen van het vijfde leerjaar zijn verkozen om samen met vijf kinderen van het zesde leerjaar voor dit schooljaar in de kinderraad te zetelen. De verkozenen zijn: Ny-Aina De Vrieze (5A) – Margaux Wille (5A) – Stijn Vereecke (5A) – Lien De Craene (5B).
De vijf leerlingen van het zesde leerjaar zijn: Moïscha Appadu (6B) – Marie Brack (6A) – Senne Braet (6A) – Laurence De Poorter (6B) – Irene Van De Velde (6A). Wij wensen de kinderen van de kinderraad veel succes.
13/10/2015


Strapdag 18 september
Op 18 september was het strapdag. Op die dag worden ouders en kinderen opgeroepen om zoveel mogelijk al  stappend en trappend naar school te komen. In het kader daarvan is de Verbindingsvrij autovrij gemaakt in het begin en op het einde van de schooldag. Dit initiatief werd door veel ouders geapprecieerd.
21/09/2015


Strapdansen in De Lieve
Op vrijdag 18 september was het strapdag voor alle Vlaamse scholen. Dit betekent dat aan ouders en kinderen gevraagd wordt om zoveel mogelijk al stappend en trappend naar school te komen. De actie gaat gepaard met een heuse strapdans. De kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar hebben onder leiding van juf Lien de strapdans twee maal gedanst, één keer in de voormiddag en één keer in de namiddag. Mogen wij bij deze vragen om ook op andere dagen zoveel mogelijk te voet en per fiets naar school te komen en het fluohesje aan  te doen ? Dit voor de veiligheid van alle kinderen op weg naar school. Hartelijk dank.
18/09/2015


Een boot op de speelplaats van het eerste leerjaar
Vandaag is op de speelplaats van het eerste leerjaar een boot toegekomen waarvan u hier een foto ziet met alle kinderen van het eerste leerjaar aan boord. Dit vaartuig is een heus speelplaatsmeubel waarin kinderen naar hartelust mogen spelen. De boot past perfect in ons motto 'De Lieve, een school met vaart'. Voor de aanschaf van de boot heeft de school een aanzienlijke financiële input van 1500 euro ontvangen van de ouderraad. Daarvoor nogmaals onze oprechte dank. De mama's en papa's mogen gerust een kijkje komen nemen op de speelplaats na schooltijd.
10/09/2015


Zorg in De Lieve
Het team van De Lieve draagt zorg hoog in het vaandel. Zorg is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle teamleden en niet enkel van de zorgcoördinator of de zorgleerkracht. De klassenleraar staat centraal in de zorg. In onze school trachten wij het nieuwe zorgconcept ‘zorg in de klas’ zo goed mogelijk te realiseren. Daarmee komen wij tegemoet aan het nieuw zorgvademecum dat door onze onderwijskoepel is gepubliceerd. Indien u meer informatie wenst over hoe wij dat doen, verwijzen wij u naar de link ‘zorg’ op deze website. Reacties zijn steeds welkom op directie@delieve.be. Veel leesgenot.
10/09/2015


Relationele vorming in de basisschool
Het komende schooljaar is één van de prioriteiten op school ‘relationele vorming’. De bedoeling is kinderen op relationeel vlak te vormen en een aantal waarden bij te brengen. Concreet wordt er gewerkt op vijf domeinen: zelfvertrouwen – omgaan met eigen gevoelens – zich kunnen inleven in anderen – werken aan sociale vaardigheden – nadenken over waarden en normen – seksuele opvoeding . In totaal gaat het over 72 doelstellingen die doorheen de hele schoolloopbaan aan bod komen. Wij maken hiervoor gebruik van een ‘communicatieset’ dat aan de hand van 72 platen kinderen doet nadenken over allerlei situaties die betrekking hebben op relationele vaardigheden. Tevens zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om een beleid rond gedragsregels uit te werken. 
10/09/2015


Gewijzigde verkeerssituatie N9 - Verbindingsweg
Het gemeentebestuur van Waarschoot en de afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid voeren na gezamenlijk overleg en in het kader van de studie voor een verkeersveilige schoolomgeving twee verkeerswijzigingen door langs de N9 in Waarschoot
 
Eind augustus werd de betonnen middenberm langs H. Consciencelaan ter hoogte van Zevenbunders verwijderd. Op deze manier is de invoegstrook voor wagens die moeten afslaan groter en kan het verkeer vlotter en veiliger passeren.
 
Daarnaast moeten voertuigen die uit de Verbindingsweg op de N9 komen, voortaan verplicht rechtsaf slaan. Voertuigen kunnen dus niet meer links afslaan om zo de N9 over te steken. Met dit proefproject willen het gemeentebestuur en AWV de verkeersdruk aan het kruispunt van de Verbindingsweg met de N9 afbouwen en een veiligere verkeerssituatie creëren. Deze verkeersmaatregel zal na enkele maanden in overleg met de scholen geëvalueerd worden.
28/08/2015Schoolinfo

Agenda
26/11/2015 Middagsport eerste leerjaar
27/11/2015 Kaasavond
28/11/2015 Kaasavond
30/11/2015 Start sportweek 4C