Het leven zoals het is in De Lieve
Dat De Lieve een school is waar heel veel gebeurt, is al langer gekend. Als u uw kind naar onze school stuurt, zal het deelnemen aan tal van activiteiten doorheen zijn schoolloopbaan. Graag geven wij u een overzicht van allerlei activiteiten die in de loop van de schooljaren gebeuren. Mogen wij u meenemen in een waaier van activiteiten in een willekeurige volgorde. 
Grootoudertocht vierde leerjaar – Het derde leerjaar op bezoek in de hondenschool – Driedaags zeeklas voor het vierde leerjaar – Het vijfde leerjaar op studie-uitstap naar Brussel – Het zesde leerjaar bezoekt Brugge – Middagsport voor het eerste en derde leerjaar – Week op wieltjes in de bovenbouw – Herfstfeest – Het tweede leerjaar naar het bos – Het zesde leerjaar op sportdag – Kinderraadverkiezingen - Eedaflegging van de kinderen van de kinderraad in de gemeentekinderraad – Maandelijkse kinderraad – Driedaagse voor het vijfde en zesde leerjaar – Sportweek voor alle leerjaren – Netbalcompetitie - Toneelvoorstellingen voor alle leerjaren – Kerstspel door derde leerjaar – Het vierde leerjaar zingt Driekoningen – Nieuwjaarsreceptie voor derde kleuter en eerste leerjaar – Het CLB begeleidt zesdeklassers en ouders op hun weg naar het secundair onderwijs -  Bezoek van zesde leerjaar aan secundaire scholen – Het vierde leerjaar bezoekt Cultureel Centrum De Stroming in Sleidinge –  Het vierde leerjaar op tocht door het Meetjesland – Het tweede leerjaar bezoekt de schoolhoeve De Campagne – Themaweek pesten in oktober – Vlaamse anti pestweek in februari – Het vijfde leerjaar op stap in het bos – Dikke truiendag met verkiezing van miss en mister dikke trui – Carnavalsfeest – Het eerste en tweede leerjaar op kunsttournee in de kunstacademie – Het tweede leerjaar gaat naar de markt – Het derde leerjaar bezoekt de schoolhoeve van Ten Doorn – Het zesde leerjaar bezoekt Technopolis – Broederlijk Delen: ontbijt, Inleefdag , koffiestop – Het vijfde leerjaar bezoekt Antwerpen – Muziek op de speelplaats – Het vierde leerjaar gaat op bezoek naar de wereldwinkel – Bezoek aan de posterbeurs van de ouderraad – Het eerste leerjaar op bezoek in de boerderij – Mogelijkheid tot typeles vanaf het vierde leerjaar – Het vierde leerjaar bezoekt Gent – Het vierde leerjaar bezoekt het Baredelaremuseum in Lembeke – Schoolreizen – Voorlezen voor kleuters – Ontbijtzwemmen voor de bovenbouw – Childfocus houdt preventiecampagne voor het zesde leerjaar rond veilig op internet – Het derde leerjaar bezoekt de chocoladefabriek in Brussel – Sportdag – Het vierde leerjaar bezoekt het Museum voor Schone Kunsten in Gent - Schoolfeest - Treffen 1 uit 1000 - ...
10/07/2015


De speelplaats van het eerste leerjaar krijgt een opknapbeurt
De kinderen die op 1 september naar De Lieve komen, mogen zich verwachten aan een speelplaats die er toch wel wat anders zal uitzien dan op de foto. Wat er precies zal veranderen, kunnen we nog niet zeggen. Dit moet een verrassing blijven. Het zal er in elk geval aantrekkelijker en kleurrijker uitzien en de kinderen zullen er naar alle hartenlust kunnen spelen.  Daar staan de juffen en meester van het eerste leerjaar garant voor. Kom zeker een kijkje nemen op 1 september.
10/07/2015


Poppenkast en film op zolder
Vorig jaar is het dak vernieuwd van de vestiging van de Verbindingsweg. Van die gelegenheid hebben wij gebruik gemaakt om één van de zolderruimtes op te knappen. Het gaat over een grote ruimte waar men gemakkelijk met drie klassen een activiteit kan doen. De houten vloer biedt echter veel lawaaihinder aan de onderliggende klassen. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om van deze zolderruimte een poppenkast- en filmzolder te maken. De poppenkast zal een vaste plaats krijgen. Er komt tevens een beamer aan het plafond en er zal een oprolbaar scherm worden gemonteerd. Als zitjes gebruiken wij oude stoeltjes en bankjes die niet meer in de klas worden gebruikt. Op die manier wordt van een zolderruimte die uitsluitend dienst deed als opslagruimte een functionele ruimte gemaakt. In de aansluitende zolderruimte zijn trouwens bergingen gecreëerd zodat elk leerjaar zijn eigen opslagruimte heeft.
10/07/2015


Relationele vorming op school
Het komende schooljaar is één van de prioriteiten op school ‘relationele vorming’. De bedoeling is kinderen op relationeel vlak te vormen en een aantal waarden bij te brengen. Concreet wordt er gewerkt op vijf domeinen: zelfvertrouwen – omgaan met eigen gevoelens – zich kunnen inleven in anderen – werken aan sociale vaardigheden – nadenken over waarden en normen – seksuele opvoeding . In totaal gaat het over 72 doelstellingen die doorheen de hele schoolloopbaan aan bod komen. Wij maken hiervoor gebruik van een ‘communicatieset’ dat aan de hand van 72 platen kinderen doet nadenken over allerlei situaties die betrekking hebben op relationele vaardigheden. Tevens zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om een beleid rond gedragsregels uit te werken. 
10/07/2015


Zorg in De Lieve
Het team van De Lieve draagt zorg hoog in het vaandel. Zorg is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle teamleden en niet enkel van de zorgcoördinator of de zorgleerkracht. De klassenleraar staat centraal in de zorg. In onze school trachten wij het nieuwe zorgconcept ‘zorg in de klas’ zo goed mogelijk te realiseren. Daarmee komen wij tegemoet aan het nieuw zorgvademecum dat door onze onderwijskoepel is gepubliceerd. Indien u meer informatie wenst over hoe wij dat doen, verwijzen wij u naar de link ‘zorg’ op deze website. Reacties zijn steeds welkom op directie@delieve.be. Veel leesgenot.
10/07/2015


Mediaopvoeding op school
Computers hebben al lang hun intrede gedaan in het onderwijs. Jaren geleden zijn in het Vlaamse onderwijs tal van computerklassen uit de grond gerezen. Een nieuwe evolutie is dat men gebruik maakt van tablets of laptops die men gebruikt in de klas zelf. Gedaan met verhuizen naar een apart lokaal. De kinderen kunnen in hun vertrouwde klas blijven, de leerkracht heeft ook alles bij de hand, wat in een computerklas niet zo is. In de vestiging van de Verbindingsweg hebben wij gekozen voor laptops. Laptops bieden immers de mogelijkheid om via een toetsenbord input te geven. In de vestiging van de Patronagiestraat is er nog steeds de bestaande computerklas. Eenmaal de leerlingen zullen verhuisd zijn, zullen zij ook gebruik maken van laptops. Kinderen groeien op met dergelijke media. Het is de plicht van de school om kinderen op een verantwoorde manier met ICT en sociale media te leren omgaan. In De Lieve trachten wij voor elk kind een ‘digitale knapzak’ per leerjaar samen te stellen. Als een leerling de lagere school verlaat, zal hij daadwerkelijk over een ‘digitaal zakboek’ beschikken dat verder zal worden uitgebouwd in het secundair onderwijs.
10/07/2015


Start werkzaamheden nieuwbouw
Voor het ogenblik ziet het voetbalpleintje naast de school in de Verbindingsweg er nog zo uit. Binnenkort komt daarin verandering. Op 1 september wordt eindelijk het aanvangsbevel gegeven voor de nieuwbouw. Het project bestaat uit 9 klassenlokalen, 2 bureaus en een sportzaal met de nodige accomodatie. Deze zal trouwens ook door andere verenigingen kunnen worden gebruikt. De verhuis is voorzien na de herfstvakantie van 2016. Dan kunnen de leerlingen en leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde leerjaar hun intrek nemen in een spiksplinternieuw gebouw met klassen die zijn uitgerust met de meest moderne technologie. De lagere school De Lieve zal dan eindelijk op één campus gehuisvest zijn. De kinderen zullen van het eerste tot en met het zesde leerjaar hun lagere schoolloopbaan in één vestiging kunnen doorlopen. Wij kijken ernaar uit.
9/07/2015


Welkom aan 4C
In schooljaar 2015-2016 zullen in de vestiging van de Patronagiestraat drie klassen zijn van het vierde leerjaar en telkens twee klassen van het vijfde en zesde leerjaar. Dit brengt de verhouding van klassen tussen beide vestigingen op 8 – 7. Acht klassen in de Verbindingsweg en zeven klassen in de Patronagiestraat. Vorig schooljaar was de verhouding 9 – 6. De huidige leerkrachten van het vierde leerjaar hebben al hun uiterste best gedaan om het nieuwe klassenlokaal zo gebruiksklaar mogelijk te maken.
9/07/2015


Wandelsneukeltoer De Lieve
Op zondag 21 juni is het schoolfeest in De Lieve. Ter gelegenheid daarvan organiseert de school een wandelsneukeltoer doorheen Waarschoot. Er zijn twee parcours, een kort en een lang met twee tussenstops voor een hapje en een drankje. Op de eindstop in de Patronagiestraat krijgt elke deelnemer eveneens een hapje en drankje en is er gelegenheid tot gezellig natafelen. Meer info en mogelijkheid tot inschrijving op volgende mailadres directie@delieve.be. Wij verwelkomen u graag.
8/06/2015


Wedstrijd Vredesposter van de Lions Club
Dit jaar hebben de kinderen van het zesde leerjaar deelgenomen aan de wedstrijd Vredesposter van de Lions Club. De wedstrijd houdt in de kinderen van de aangeschreven scholen een tekening of schilderij maken rond vrede. Uiteindelijk worden van tal van scholen de beste werkjes geselecteerd om deel te nemen op internationaal niveau. Op vrijdag 20 maart zijn de leerlngen van het zesde leerjaar naar de prijsuitreiking in de gemeentelijke basisschool in Belzele gereden, die ook is uitgekozen door de Lions Club om deel te nemen aan de wedstrijd. Een publiekjury en een kinderjury hebben de beste tekeningen uitgekozen. De publiekjury heeft voor onze school de volgende prijswinnaars geselecteerd: 1ste prijs Zoë Dobbelaere - 2de prijs Anthon De Kesel - 3de prijs: Alexandra Meire. Prijs van de kinderjury: Zoë Dobbelaere. Onze school heeft voor de deelname aan de wedstrijd een bedrag van 400 euro ontvangen van de Lions Club.
25/03/2015


Dikke truienverkiezing op 13 februari
Op vrijdag 13 februari de dikke truiendag, houdt de kinderraad een dikke truienverkiezingen in de vestiging van de Patronagiestraat. De kinderen van 4, 5 en 6 kunnen zich inschrijven voor de verkiezing. Wie komt het meest origineel verkleed naar school ? Wie heeft de meeste truien aan ? Wie is het warmst gekleed ?
De kinderen van de kinderraad zullen hun handen vol hebben om miss en mister dikke trui 2015 te kiezen.
10/02/2015


De Lieve doet mee aan de Vlaamse week tegen pesten
In de week van 9 tot en met 13 februari vindt overal in Vlaamse scholen de week tegen het pesten plaats. Onze school houdt in de maand oktober reeds een themaweek rond pesten en neemt ook deel aan dit initiatief. Elke morgen wordt door de kinderen van een bepaald leerjaar iets gebracht rond pesten voor alle andere kinderen van de vestiging. Dit kan een toneeltje zijn, een gedichtje, een liedje, een dansje. De week wordt afgesloten met de move tegen pesten. Dit is een dans die via Ketnet kan worden aangeleerd. Alle kinderen van de Verbindingsweg en van de Patronagiestraat komen samen op de speelplaats van het tweede en derde leerjaar om de move te dansen. Onder de rubriek schoolbeleid vindt u een tekst over ons pestbeleid op school. Ouders die vragen of problemen hebben, kunnen altijd terecht bij de zorgcoördinator juffrouw Myriam en bij de directie.
9/02/2015


Parking Verbindingsweg
Vorig jaar zijn snoeiwerken gebeurd rond de parking in de Verbindingsweg zodat er nu plaats is voor ongeveer 20 auto's. Mogen wij u vragen van deze parking gebruik te maken indien u geen parkeerplaats meer vindt in de straat zelf ? Dank bij voorbaat.
27/08/2014Schoolinfo


Foto's
link crazy fotoshoot zie ouderraad - activiteiten link crazy fotoshoot zie ouderraad - activiteiten