Sterzingen vierde leerjaar brengt 500 euro op
Naar jaarlijkse gewoonte zijn de kinderen van het vierde leerjaar op driekoningendag gaan sterzingen in de straten van Waarschoot. Deze actie heeft niet minder dan 500 euro opgebracht. Dit bedrag gaat integraal naar een schooltje in Senegal waarmee vanuit de Lowazone een samenwerkingsverband bestaat. Dank aan alle kinderen, de ouders en grootouders die de groepjes van drie koningen begeleid hebben en natuurlijk de juffen Margo en Ingrid.
7/01/2015


Kersthappening van de ouderraad
De kerstmarkt op 19 december ingericht door de ouderraad was een heus succes. De opbrengst is ten voordele van de aanschaf van een laptopkast in de Verbindingsweg. Binnenkort hopen we het saldo via de website bekend te kunnen maken.
7/12/2014


Voorleesdag op 26 november
Op 26 november zijn 7 mama's en 1 oma komen voorlezen waarvoor van harte dank. Wij hopen dit initiatief volgend schooljaar te kunnen herhalen. Het zou leuk dan zijn mocht er in elke klas een voorlees(groot)ouder zijn.
21/11/2014


Kaasavond op 28 en 29 november.
De opbrengst van de kaasavond ten voordele van de nieuwbouw bedraagt niet minder dan 4872,77 euro. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Wij hopen u volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen.
31/10/2014


Op zoek naar oude gsm's en digitale fototoestellen
We hebben reeds meer dan 50 oude gsm-toestellen ontvangen, waarvoor van harte dank. In ruil daarvoor zullen we een tablet ontvangen van Good Planet. U mag nog in de loop van het schooljaar nog altijd oude gsm-toestellen binnenbrengen. Volgend schooljaar kunnen we immers terug deelnemen aan de actie en kunnen we misschien opnieuw een tablet in de wacht slepen.
31/10/2014


Kinderraadverkiezingen in de Patronagiestraat
De kinderen van de kinderraad hebben ondertussen al twee maal vergaderd en hebben interessante voorstellen gedaan. Het ging onder andere over het speelhutje, de toiletten, de speelplaats. Er is ook al één kindergemeenteraad geweest.
14/10/2014


Themaweek pesten.
In De Lieve wordt elk jaar een themaweek rond pesten gehouden. Dit vindt plaats naast de Vlaamse antipestweek in februari, Wij hechten veel belang aan dit onderwerp en hebben een heus pestbeleid. De tekst daarvan vindt u terug onder 'schoolbeleid' waarna u kunt klikken op 'pestbeleid'. Het hebben van een pestbeleid betekent evenwel niet dat er op onze school niet wordt gepest ondanks alle preventieve en andere maatregelen. Wij ervaren echter dat voor veel ouders de drempel om de school daarover in te lichten, nog vrij hoog is. Mogen wij u vragen dat u niet twijfelt om ons te contacteren als u vindt dat uw kind gepest wordt. De meest aangewezen personen zijn de klassenleerkracht en onze zorgcoördinator juffrouw Myriam.  Zij is te bereiken op het gsm-nummer 0497 79 33 87 of via mail myriam.claeys@delieve.be.. Daarnaast kunt u ook naar het algemeen nummer van de school bellen (09 377 57 78) of naar de directie (0498 84 53 52), ook te bereiken via directie@delieve.be. Dank voor uw medewerking.
14/10/2014


Parking Verbindingsweg
De parking voor personeelsleden van de Verbindingsweg is tijdens de grote vakantie in orde gebracht in die zin dat er veel snoeiwerk is gebeurd en dat er momenteel ruim 20 auto's kunnen parkeren. Voor en na schooltijd mag hij ook worden gebruikt door ouders die hun kinderen met de auto brengen. Mogen wij u vragen van deze parking gebruik te maken indien u geen parkeerplaats meer vindt in de straat
zelf ? Dank bij voorbaat.
27/08/2014Schoolinfo


Foto's
link crazy fotoshoot zie ouderraad - activiteiten link crazy fotoshoot zie ouderraad - activiteiten