Kinderraadverkiezingen in de Patronagiestraat
Op 10 oktober zijn er kinderraadverkiezingen geweest in de Patronagiestraat. Vijf nieuwe leden uit het vijfde leerjaar zijn verkozen. Die vormen samen met vier kinderen uit het zesde leerjaar de kinderraad. Zij komen maandelijks samen met directeur Peter en behartigen de belangen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Op de foto ziet u van van links naar rechts op de bovenste rij: Senne Braet (5B) - Gabriël Van Herreweghe (6B) - Jobbe Goethals (6B) - Liam De Vidts (6A), op de onderste rij: Moïscha Appadu (5B) - Marie Brack (5B) - Irene Van de Velde (5B) - Laurence De Poorter (5A) - Britt Buzeijn (6A).
14/10/2014


Themaweek pesten.
Deze week is er een themaweek rond pesten. Naast de Vlaamse antipestweek op alle scholen die plaats vindt in februari, willen wij dit onderwerp extra in de aandacht brengen. Elke morgen wordt op elke speelplaats iets voorgelezen rond pesten. Aansluitend bij deze week willen we extra aandacht vragen voor ons pestbeleid.
De tekst daarvan vindt u terug onder 'schoolbeleid' waarna u kunt klikken op 'pestbeleid'. Het hebben van een pestbeleid betekent evenwel niet dat er op onze school niet wordt gepest ondanks alle preventieve en andere maatregelen. Wij ervaren echter dat voor veel ouders de drempel om de school daarover in te lichten, nog vrij hoog is. Mogen wij u vragen dat u niet twijfelt om ons te contacteren als u vindt dat uw kind gepest wordt. De meest aangewezen personen zijn de klassenleerkracht en onze zorgcoördinator juffrouw Myriam.  Zij is te bereiken op het gsm-nummer

0497 79 33 87 of via mail myriam.claeys@delieve.be.. Daarnaast kunt u ook naar het algemeen nummer van de school bellen (09 377 57 78) of naar de directie (0498 84 53 52), ook te bereiken via directie@delieve.be. Dank voor uw medewerking.
14/10/2014


Dag van de jeugdbeweging op vrijdag 17 oktober
Vrijdag 17 oktober is het dag van de jeugdbeweging. Alle kinderen die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging mogen in uniform naar school komen.
14/10/2014


Parking Verbindingsweg
De parking voor personeelsleden van de Verbindingsweg is tijdens de grote vakantie in orde gebracht in die zin dat er veel snoeiwerk is gebeurd en dat er momenteel ruim 20 auto's kunnen parkeren. Voor en na schooltijd mag hij ook worden gebruikt door ouders die hun kinderen met de auto brengen. Mogen wij u vragen van deze parking gebruik te maken indien u geen parkeerplaats meer vindt in de straat
zelf ? Dank bij voorbaat.
27/08/2014Schoolinfo