Gunstig verslag van de schoolinspectie
Op maandag 19 mei hebben twee inspecteurs onze school bezocht. Dit bezoek kaderde in een opvolging van een doorlichting van de school in mei 2011. In het besluit van het vorig inspectiebezoek stond dat we het leergebied muzische opvoeding op punt moesten stellen.We kregen daarvoor drie jaar de tijd. Het bezoek van de voorbije maandag heeft geresulteerd in een gunstig verslag. De inspectie heeft ons proficiat gewenst voor de manier waarop we de voorbije drie jaren aan muzische opvoeding hebben gewerkt. Dit was een echte opsteker voor de school en een pluim op de hoed voor de leerkrachten en de directeur.
21/05/2014


Breng een drinkfles mee naar school
Om de afvalberg van plastic flesjes te doen krimpen vragen wij aan de ouders om in overweging te nemen uw kind water mee te geven in een goed sluitende drinkfles. Dit zal heel wat plasticafval vermijden. Natuurlijk kunnen de kinderen op school nog een flesje water kopen. Wij hopen echter de afvalberg sterk te verminderen. Dank voor uw medewerking.
11/02/2014


Oversteken Hendrik Consciencelaan
Zoals beloofd willen wij u verder op de hoogte houden van de toestand rond het oversteken van de drukke gewestweg N9. De gemeente heeft overleg gehad met het AWG, het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Verschillende voorstellen zijn de revue gepasseerd. AWG wil de denkpiste om verkeerslichten te plaatsen ter hoogte van De Berg verder te onderzoeken. De gemeente is bereid om in de buurt van het zebrapad gele fluopotloden te plaatsen. Een volgend overleg met AWG is gepland eind maart. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat het niet mogelijk is gemachtigde opzichters in te zetten om voetgangers of fietsers over te steken, gezien het een gewestweg is. Enkel de politie is daarvoor bevoegd. Wij hopen u eind maart meer informatie te kunnen geven.
5/02/2014


Wat moet je doen als je kind gepest wordt ?
Op onze school bestaat een pestbeleid. De tekst daarvan vindt u terug onder 'schoolbeleid' waarna u kunt klikken op 'pestbeleid'. Dit betekent evenwel niet dat er op onze school niet wordt gepest ondanks alle preventieve en andere maatregelen. Wij ervaren echter dat voor veel ouders de drempel om de school daarover in te lichten, nog vrij hoog is. Mogen wij u vragen dat u niet twijfelt om ons te contacteren als u vindt dat uw kind gepest wordt. De meest aangewezen personen zijn de klassenleerkracht en onze zorgcoördinator juffrouw Myriam.  Zij is te bereiken op het gsm-nummer
0497 79 33 87 of via mail myrclaeys@hotmail.com. Daarnaast kunt u ook naar het algemeen nummer van de school bellen (09 377 57 78) of naar de directie (0498 84 53 52), ook te bereiken via directie@delieve.be. Dank voor uw medewerking.
30/01/2014


Medicatie op school
Mogen we u er nog even aan herinneren dat er een medicatiebriefje moet worden ingevuld en afgegeven aan de juf of meester indien u wil dat uw kind medicatie op school inneemt. Deze briefjes vindt u normaal gezien achteraan in de agenda van uw kind. Dank voor de medewerking.
12/11/2013


Boterhammen- en fruitdoosjes
Elke dag blijven vooral in de Verbindingsweg talrijke boterhammen- en fruitdoosjes achter op de vensterbanken op de speelplaats. Als ze niet genaamtekend zijn, is het bijna onbegonnen werk om ze aan de 'eigenaar' terug te geven. Mogen wij vragen de boterhammen- en fruitdoosjes van uw kind te naamtekenen ? De 'anonieme' doosjes worden verzameld en op het einde van het schooljaar tentoongesteld voor de ouders. Als ze dan niet worden opgehaald, gaan ze richting containerpark. Dank voor uw medewerking.
8/11/2013Schoolinfo
Nieuwsbrieven


Foto's
Concert Het tweede Couplet Concert Het tweede Couplet Concert Het tweede Couplet Concert Het tweede Couplet Concert Het tweede Couplet Concert Het tweede Couplet
Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti
Personeelsfoto Personeelsfoto