Wandelsneukeltoer De Lieve
Op zondag 21 juni is het schoolfeest in De Lieve. Ter gelegenheid daarvan organiseert de school een wandelsneukeltoer doorheen Waarschoot. Er zijn twee parcours, een kort en een lang met twee tussenstops voor een hapje en een drankje. Op de eindstop in de Patronagiestraat krijgt elke deelnemer eveneens een hapje en drankje en is er gelegenheid tot gezellig natafelen. Meer info en mogelijkheid tot inschrijving op volgende mailadres directie@delieve.be. Wij verwelkomen u graag.
8/06/2015


Wedstrijd Vredesposter van de Lions Club
Dit jaar hebben de kinderen van het zesde leerjaar deelgenomen aan de wedstrijd Vredesposter van de Lions Club. De wedstrijd houdt in de kinderen van de aangeschreven scholen een tekening of schilderij maken rond vrede. Uiteindelijk worden van tal van scholen de beste werkjes geselecteerd om deel te nemen op internationaal niveau. Op vrijdag 20 maart zijn de leerlngen van het zesde leerjaar naar de prijsuitreiking in de gemeentelijke basisschool in Belzele gereden, die ook is uitgekozen door de Lions Club om deel te nemen aan de wedstrijd. Een publiekjury en een kinderjury hebben de beste tekeningen uitgekozen. De publiekjury heeft voor onze school de volgende prijswinnaars geselecteerd: 1ste prijs Zoë Dobbelaere - 2de prijs Anthon De Kesel - 3de prijs: Alexandra Meire. Prijs van de kinderjury: Zoë Dobbelaere. Onze school heeft voor de deelname aan de wedstrijd een bedrag van 400 euro ontvangen van de Lions Club.
25/03/2015


Dikke truienverkiezing op 13 februari
Op vrijdag 13 februari de dikke truiendag, houdt de kinderraad een dikke truienverkiezingen in de vestiging van de Patronagiestraat. De kinderen van 4, 5 en 6 kunnen zich inschrijven voor de verkiezing. Wie komt het meest origineel verkleed naar school ? Wie heeft de meeste truien aan ? Wie is het warmst gekleed ?
De kinderen van de kinderraad zullen hun handen vol hebben om miss en mister dikke trui 2015 te kiezen.
10/02/2015


De Lieve doet mee aan de Vlaamse week tegen pesten
In de week van 9 tot en met 13 februari vindt overal in Vlaamse scholen de week tegen het pesten plaats. Onze school houdt in de maand oktober reeds een themaweek rond pesten en neemt ook deel aan dit initiatief. Elke morgen wordt door de kinderen van een bepaald leerjaar iets gebracht rond pesten voor alle andere kinderen van de vestiging. Dit kan een toneeltje zijn, een gedichtje, een liedje, een dansje. De week wordt afgesloten met de move tegen pesten. Dit is een dans die via Ketnet kan worden aangeleerd. Alle kinderen van de Verbindingsweg en van de Patronagiestraat komen samen op de speelplaats van het tweede en derde leerjaar om de move te dansen. Onder de rubriek schoolbeleid vindt u een tekst over ons pestbeleid op school. Ouders die vragen of problemen hebben, kunnen altijd terecht bij de zorgcoördinator juffrouw Myriam en bij de directie.
9/02/2015


Sterzingen vierde leerjaar brengt 500 euro op
Naar jaarlijkse gewoonte zijn de kinderen van het vierde leerjaar op driekoningendag gaan sterzingen in de straten van Waarschoot. Deze actie heeft niet minder dan 500 euro opgebracht. Dit bedrag gaat integraal naar een schooltje in Senegal waarmee vanuit de Lowazone een samenwerkingsverband bestaat. Dank aan alle kinderen, de ouders en grootouders die de groepjes van drie koningen begeleid hebben en natuurlijk de juffen Margo en Ingrid.
7/01/2015


Voorleesdag op 26 november
Op 26 november zijn 7 mama's en 1 oma komen voorlezen waarvoor van harte dank. Wij hopen dit initiatief volgend schooljaar te kunnen herhalen. Het zou leuk dan zijn mocht er in elke klas een voorlees(groot)ouder zijn.
21/11/2014


Kaasavond op 28 en 29 november.
De opbrengst van de kaasavond ten voordele van de nieuwbouw bedraagt niet minder dan 4872,77 euro. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Wij hopen u volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen.
31/10/2014


Kinderraadverkiezingen in de Patronagiestraat
De kinderen van de kinderraad hebben ondertussen al twee maal vergaderd en hebben interessante voorstellen gedaan. Het ging onder andere over het speelhutje, de toiletten, de speelplaats. Er is ook al één kindergemeenteraad geweest.
14/10/2014


Parking Verbindingsweg
De parking voor personeelsleden van de Verbindingsweg is tijdens de grote vakantie in orde gebracht in die zin dat er veel snoeiwerk is gebeurd en dat er momenteel ruim 20 auto's kunnen parkeren. Voor en na schooltijd mag hij ook worden gebruikt door ouders die hun kinderen met de auto brengen. Mogen wij u vragen van deze parking gebruik te maken indien u geen parkeerplaats meer vindt in de straat
zelf ? Dank bij voorbaat.
27/08/2014Schoolinfo


Foto's
link crazy fotoshoot zie ouderraad - activiteiten link crazy fotoshoot zie ouderraad - activiteiten