Dubbele berichtgeving voor gescheiden ouders
Indien u gescheiden bent en u wenst dubbele berichtgeving, vragen wij u een mailtje te sturen naar directie@delieve.be met de vermelding ‘Graag correspondentie naar volgende e-mailadressen’. Daarna geeft u de e-mailadressen op waarnaar u wenst dat de berichtgeving wordt gestuurd. Dank voor de medewerking.
22/09/2016


Onze school doet mee aan 'One Mile a Day'
Het doel van 'One Mile a Day' is simpel:
de lange inactieve blokken op school doorbreken met een korte, maar dagelijkse bewegingsactiviteit met de hele klas. De leerlingen gaan samen met hun leerkracht 1 mijl (1,6 km) lopen of wandelen in de frisse buitenlucht.
Nadien wordt de klasactiviteit gewoon hervat.
Het project, dat in Schotland zijn oorspring vond, heeft daar aangetoond dat de kinderen na 'de mile' de lesactiviteiten met meer energie en concentratie hervatten.
Dit fantastisch project zouden we van start laten gaan op maandag 19 september.
U hoort er nog van!

Wilt u er nu al meer over weten hoe alles in zijn werk gaat, neem dan een kijkje op www.onemileaday.be
15/09/2016


Gemachtigde opzichters gezocht
De lokale politie van de LOWAZONE richt binnenkort een cursus in voor gemachtigde opzichter. De opleiding bestaat uit twee theoretische lesuren aangevuld met een korte praktijksessie. Iedereen ouder dan 18 jaar komt in aanmerking voor deze opleiding. Indien u zelf interesse heeft of iemand kent, gelieve een mailtje te sturen naar directie@delieve.be. Dank bij voorbaat voor uw medewerking. 
12/09/2016


Wijzigingen in schoolreglement 2016-2017
Onder de link schoolbeleid/schoolreglement vindt u de wijzigingen in het schoolreglement 2016-2017. Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht die u hieraan schenkt.
1/09/2016


Leerlingenaantal in het tweede en derde leerjaar
Beste ouders,

Zoals u op de klassenlijsten kunt zien, bestaan het tweede en derde leerjaar uit relatief grote klassen. Het tweede leerjaar bestaat uit respectievelijk 26 en 25 leerlingen, het derde leerjaar uit twee maal 26 leerlingen. De klassen worden echter voor de hoofdvakken in drie kleinere groepen ingedeeld. Juf Sara en juf Josianne zijn de klastitularissen van het tweede leerjaar en worden voor de hoofdvakken ondersteund door juf Hilde die een vaste gelijkwaardige groep voor haar rekening neemt. Juf Lien en juf Lieve zijn de klastitularissen van het derde leerjaar en worden voor de hoofdvakken ondersteund door juf Sofie Timbreur. Op die manier komen wij aan een meer evenwichtige verdeling. Bovendien worden het tweede en derde leerjaar dit schooljaar nog extra ondersteund door een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs gedurende een aantal uren per week. Dit is het gevolg van het M-decreet. Op de informatieavonden zullen de leerkrachten meer uitleg geven over deze werking.
 

29/08/2016



schoolinfo