Breng een drinkfles mee naar school
Om de afvalberg van plastic flesjes te doen krimpen vragen wij aan de ouders om in overweging te nemen uw kind water mee te geven in een goed sluitende drinkfles. Dit zal heel wat plasticafval vermijden. Natuurlijk kunnen de kinderen op school nog een flesje water kopen. Wij hopen echter de afvalberg sterk te verminderen. Dank voor uw medewerking.
11/02/2014


Leesklas
De kinderen hebben vanaf maandag 3 februari de gelegenheid om tussen 12u30 en 13u gebruik te maken van de leesklas. Dit gebeurt onder begeleiding van middagmoeder Carina. Per dag is een lijst van kinderen die naar de leesklas mogen. Op maandag is het derde leerjaar aan de beurt, op dinsdag het eerste leerjaar, op donderdag het tweede leerjaar. De vrijdag is een 'voorleesdag' waarvoor ook een beurtrol is opgesteld zodat iedereen ook de kans krijgt om eens naar een verhaaltje te luisteren. Een aantal mama's heeft zich bereid verklaard te komen voorlezen op vrijdag, waarvoor dank. Er is een leesrooster opgesteld tot aan de paasvakantie.
5/02/2014


Oversteken Hendrik Consciencelaan
Zoals beloofd willen wij u verder op de hoogte houden van de toestand rond het oversteken van de drukke gewestweg N9. De gemeente heeft overleg gehad met het AWG, het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Verschillende voorstellen zijn de revue gepasseerd. AWG wil de denkpiste om verkeerslichten te plaatsen ter hoogte van De Berg verder te onderzoeken. De gemeente is bereid om in de buurt van het zebrapad gele fluopotloden te plaatsen. Een volgend overleg met AWG is gepland eind maart. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat het niet mogelijk is gemachtigde opzichters in te zetten om voetgangers of fietsers over te steken, gezien het een gewestweg is. Enkel de politie is daarvoor bevoegd. Wij hopen u eind maart meer informatie te kunnen geven.
5/02/2014


Wat moet je doen als je kind gepest wordt ?
Op onze school bestaat een pestbeleid. De tekst daarvan vindt u terug onder 'schoolbeleid' waarna u kunt klikken op 'pestbeleid'. Dit betekent evenwel niet dat er op onze school niet wordt gepest ondanks alle preventieve en andere maatregelen. Wij ervaren echter dat voor veel ouders de drempel om de school daarover in te lichten, nog vrij hoog is. Mogen wij u vragen dat u niet twijfelt om ons te contacteren als u vindt dat uw kind gepest wordt. De meest aangewezen personen zijn de klassenleerkracht en onze zorgcoördinator juffrouw Myriam.  Zij is te bereiken op het gsm-nummer
0497 79 33 87 of via mail myrclaeys@hotmail.com. Daarnaast kunt u ook naar het algemeen nummer van de school bellen (09 377 57 78) of naar de directie (0498 84 53 52), ook te bereiken via directie@delieve.be. Dank voor uw medewerking.
30/01/2014


Medicatie op school
Mogen we u er nog even aan herinneren dat er een medicatiebriefje moet worden ingevuld en afgegeven aan de juf of meester indien u wil dat uw kind medicatie op school inneemt. Deze briefjes vindt u normaal gezien achteraan in de agenda van uw kind. Dank voor de medewerking.
12/11/2013


Boterhammen- en fruitdoosjes
Elke dag blijven vooral in de Verbindingsweg talrijke boterhammen- en fruitdoosjes achter op de vensterbanken op de speelplaats. Als ze niet genaamtekend zijn, is het bijna onbegonnen werk om ze aan de 'eigenaar' terug te geven. Mogen wij vragen de boterhammen- en fruitdoosjes van uw kind te naamtekenen ? De 'anonieme' doosjes worden verzameld en op het einde van het schooljaar tentoongesteld voor de ouders. Als ze dan niet worden opgehaald, gaan ze richting containerpark. Dank voor uw medewerking.
8/11/2013Schoolinfo

Agenda
24/04/2014 Het vierde leerjaar gaat naar toneel 'Roodvonk' in de Stroming in Sleidinge
25/04/2014 Rapportuiteiking
25/04/2014 Het vierde en zesde leerjaar gaan op studie-uitstap naar Gent
29/04/2014 Het tweede leerjaar gaat op uitstap naar het provinciaal domein Puyenbroek

Foto's
Concert Het tweede Couplet Concert Het tweede Couplet Concert Het tweede Couplet Concert Het tweede Couplet Concert Het tweede Couplet Concert Het tweede Couplet
Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti Tutti Frutti
Personeelsfoto Personeelsfoto