Strapdag 18 september
Op 18 september was het strapdag. Op die dag worden ouders en kinderen opgeroepen om zoveel mogelijk al  stappend en trappend naar school te komen. In het kader daarvan is de Verbindingsvrij autovrij gemaakt in het begin en op het einde van de schooldag. Dit initiatief werd door veel ouders geapprecieerd.
21/09/2015


Strapdansen in De Lieve
Op vrijdag 18 september was het strapdag voor alle Vlaamse scholen. Dit betekent dat aan ouders en kinderen gevraagd wordt om zoveel mogelijk al stappend en trappend naar school te komen. De actie gaat gepaard met een heuse strapdans. De kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar hebben onder leiding van juf Lien de strapdans twee maal gedanst, één keer in de voormiddag en één keer in de namiddag. Mogen wij bij deze vragen om ook op andere dagen zoveel mogelijk te voet en per fiets naar school te komen en het fluohesje aan  te doen ? Dit voor de veiligheid van alle kinderen op weg naar school. Hartelijk dank.
18/09/2015


Een boot op de speelplaats van het eerste leerjaar
Vandaag is op de speelplaats van het eerste leerjaar een boot toegekomen waarvan u hier een foto ziet met alle kinderen van het eerste leerjaar aan boord. Dit vaartuig is een heus speelplaatsmeubel waarin kinderen naar hartelust mogen spelen. De boot past perfect in ons motto 'De Lieve, een school met vaart'. Voor de aanschaf van de boot heeft de school een aanzienlijke financiële input van 1500 euro ontvangen van de ouderraad. Daarvoor nogmaals onze oprechte dank. De mama's en papa's mogen gerust een kijkje komen nemen op de speelplaats na schooltijd.
10/09/2015


Als kleine kinderen groot worden
Beste ouder
 
Op donderdag 15 oktober 2015 organiseert het gemeentebestuur van Waarschoot samen met Gezinsbond Waarschoot en Logo Gezond+ de vorming “Als kleine kinderen groot worden”. De vorming is een interactief aanbod voor ouders van opgroeiende kinderen tussen 10 en 15 jaar. Met voorbeelden, filmpjes en tips worden ouders geholpen met al hun vragen over alcohol, drugs en roken. Iedereen is van harte welkom, gelieve om praktische redenen wel op voorhand in te schrijven via onderstaande contactgegevens.
 
Datum: donderdag 15 oktober 2015
Uur: 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur
Locatie: cultureel centrum, Nieuwstraat 8 te Waarschoot
Prijs: gratis
Inschrijven vóór 09/10 bij de dienst communicatie, tel. 09 250 59 02, communicatie@waarschoot.be
10/09/2015


Film en poppenkast op zolder
orig jaar is het dak vernieuwd van de vestiging van de Verbindingsweg. Van die gelegenheid hebben wij gebruik gemaakt om één van de zolderruimtes op te knappen. Het gaat over een grote ruimte waar men gemakkelijk met drie klassen een activiteit kan doen. De houten vloer biedt echter veel lawaaihinder aan de onderliggende klassen. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om van deze zolderruimte een poppenkast- en filmzolder te maken. De poppenkast zal een vaste plaats krijgen. Er komt tevens een beamer aan het plafond en er zal een oprolbaar scherm worden gemonteerd. Als zitjes gebruiken wij oude stoeltjes en bankjes die niet meer in de klas worden gebruikt. Op die manier wordt van een zolderruimte die uitsluitend dienst deed als opslagruimte een functionele ruimte gemaakt. In de aansluitende zolderruimte zijn trouwens bergingen gecreëerd zodat elk leerjaar zijn eigen opslagruimte heeft.
10/09/2015


Zorg in De Lieve
Het team van De Lieve draagt zorg hoog in het vaandel. Zorg is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle teamleden en niet enkel van de zorgcoördinator of de zorgleerkracht. De klassenleraar staat centraal in de zorg. In onze school trachten wij het nieuwe zorgconcept ‘zorg in de klas’ zo goed mogelijk te realiseren. Daarmee komen wij tegemoet aan het nieuw zorgvademecum dat door onze onderwijskoepel is gepubliceerd. Indien u meer informatie wenst over hoe wij dat doen, verwijzen wij u naar de link ‘zorg’ op deze website. Reacties zijn steeds welkom op directie@delieve.be. Veel leesgenot.
10/09/2015


Relationele vorming in de basisschool
Het komende schooljaar is één van de prioriteiten op school ‘relationele vorming’. De bedoeling is kinderen op relationeel vlak te vormen en een aantal waarden bij te brengen. Concreet wordt er gewerkt op vijf domeinen: zelfvertrouwen – omgaan met eigen gevoelens – zich kunnen inleven in anderen – werken aan sociale vaardigheden – nadenken over waarden en normen – seksuele opvoeding . In totaal gaat het over 72 doelstellingen die doorheen de hele schoolloopbaan aan bod komen. Wij maken hiervoor gebruik van een ‘communicatieset’ dat aan de hand van 72 platen kinderen doet nadenken over allerlei situaties die betrekking hebben op relationele vaardigheden. Tevens zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om een beleid rond gedragsregels uit te werken. 
10/09/2015


Gewijzigde verkeerssituatie N9 - Verbindingsweg
Het gemeentebestuur van Waarschoot en de afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid voeren na gezamenlijk overleg en in het kader van de studie voor een verkeersveilige schoolomgeving twee verkeerswijzigingen door langs de N9 in Waarschoot
 
Eind augustus werd de betonnen middenberm langs H. Consciencelaan ter hoogte van Zevenbunders verwijderd. Op deze manier is de invoegstrook voor wagens die moeten afslaan groter en kan het verkeer vlotter en veiliger passeren.
 
Daarnaast moeten voertuigen die uit de Verbindingsweg op de N9 komen, voortaan verplicht rechtsaf slaan. Voertuigen kunnen dus niet meer links afslaan om zo de N9 over te steken. Met dit proefproject willen het gemeentebestuur en AWV de verkeersdruk aan het kruispunt van de Verbindingsweg met de N9 afbouwen en een veiligere verkeerssituatie creëren. Deze verkeersmaatregel zal na enkele maanden in overleg met de scholen geëvalueerd worden.
28/08/2015Schoolinfo

Agenda
5/10/2015 Klas 2A bezoekt de schoolhoeve De Campagne in Drongen
5/10/2015 Dag van de leerkracht
5/10/2015 De hondenschool komt op bezoek in het 1ste leerjaar
6/10/2015 Leerkrachten van Ten Doorn wonen een les bij in het 4de leerjaar
7/10/2015 Conferentie, geen school